Què és un logotip? Hi ha 4 tipus de marques gràfiques

14 gener 2019 | Què és un logotip? Un logotip ha de tenir un símbol o pot ser només format per lletres? Veiem-ho amb exemples… Estic segura que coneixes la paraula “logotip” ja que totes les empreses tenen logotip però sobre aquest tema he detectat que de vegades hi ha confusions.

“El logotip d’una empresa és el seu alè vital”. Akio Morita, Fundador de Sony.

Per començar, un logotip és com ho anomenem normalment però en realitat estem parlant de la MARCA GRÀFICA (marca és brand en anglès, d’aquí vé la paraula branding).

La marca gràfica -conegut com logotip- és el missatge abreujat de la personalitat i els valors d’una marca i està format per un grup de lletres, símbols, abreviatures, xifres, etc, per facilitar que les persones identifiquin i reconeguin ràpidament de manera visual l’empresa a la qual pertany.

La marca és el signe gràfic que distingeix al mercat els productes o serveis d’una empresa.

Per tant, el logotip és com la signatura gràfica de l’empresa i l’element indispensable del branding.

Aleshores els dubtes sorgeixen amb quins elements poden formar un logotip.

Sovint m’he trobat amb clients que em sol·liciten un projecte de disseny de marca gràfica o logotip, i en la primera conversa m’han fet comentaris com: “fins ara teniem només aquestes lletres -ensenyant-me el logotip antic- però amb el nou disseny voldriem un logotip -referint-se a que volen un símbol a més de les lletres-”.

En aquests casos els explico que un logotip pot estar format per lletres soles (el que es diu tipografia), o per lletres + simbol, però que no es obligatori que contingui les dues coses.

Una marca pot estar representada gràficament només amb el nom escrit en una tipografia específica i un color concret que la representi. És el cas de SONY mateix o altres marques com CocaCola o Zara, els seus logotips són únicament tipografics.

També m’han comentat algún cop que “hi ha logotips que només utilitzen un simbol” (com seria el cas de Nike o Apple), són pocs casos en que una marca pugui arribar a tal nivel de simplificació per usar un símbol sense lletres. Sempre es tracta de l’extracció d’una marca que sí que està formada per simbol + tipografia però que amb el temps, quan la marca s’ha fet molt reconeguda, pot arribar a obviar-ne el nom.

Per a empreses més petites no és adequat treure el nom, ja que un logotip serveix per representar una marca i identifica-la, per tant no té cap utilitat comercial si no dóna a conèixer el nom de l’empresa.

A la pràctica, a tot identificatiu gràfic d’una marca li diem logotip però seria més correcte anomenar-ho MARCA GRÀFICA perque, si parlem amb propietat, existeixen diferents denominacions per a cada tipus:
LOGOTIP (només text):

realment només seria apropiat parlar de logotip quan ens referim a formacions de paraules (Logo significa paraula) per tant, aquells identificatius formats per símbols al costat del text no es dirien logotips si fóssim puristes, logotips només serien aquells que es limiten a la tipografia.

Exemples de logotips: Sony – CocaCola – Walt Disney

ISOTIP (només símbol):

es refereix a la part simbòlica. En branding, parlem de isotip quan reconeixem la marca sense necessitat d’acompanyar de cap text. Isotip seria únicament un símbol, i a més aquest seria comprensible per si mateix. Aquest és el cas de l’exemple de Nike i Apple abans comentat, o la M de McDonalds, o els símbols d’algunes marques de cotxes. Són poques marques les que poden obviar el nom escrit.

Exemples d’isotips: Nike – Apple

IMAGOTIP i ISOLOGO (text i símbol):

quan hi ha text convinat amb un símbol (una forma o un dibuix) pot tractar-se de Imagotip o Isologo, veiem la diferència tot seguit.

Imagotip és un conjunt format per símbol + text, en què es troben clarament diferenciats, fins i tot poden funcionar per separat en alguns casos (cosa molt comú als perfils en xarxes socials, en que se sol utilitzar el símbol sol).

Exemples d’imagotips: CaixaBank – Channel

Isologo és quan el text i el símbol es fonen en un sol element, de manera que són parts indivisibles i només poden funcionar junts.

Exemples d’isologo: Burguer King – Ikea – Nissan

I ara que ja hem definit quins elements que poden formar-lo, més endevant, parlaré de les característiques que ha de tenir un logotip per a ser un bon logotip i cumplir les seves funcions de comunicació.

Fins aviat.

Menú