Política de privacitat i protecció de dades personals

 

Judith Antolin, propietària de la pàgina web www.judithantolin.com informa als usuaris de la seva política de privacitat en compliment del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de las persones físiques (RGPD), així com amb la Lley 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les dades personals
Identitat: Judith Antolín Pastrana – NIF: 47637144G
Adreça Postal: C/ Pau Benach, 9, local esq – 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) Telèfon: 930 073 874 Correu elect: hola@judithantolin.com

Les dades personals que ens faciliten els usuaris de forma lliure i voluntària a través d’email o dels formularis habilitats per Judith Antolin Studio, poden ser incorporades a un fitxer de titularitat i responsabilitat de la dissenyadora. Aquestes dades personals seran objecte de tractament, sempre que els usuaris hagin donat la seva autorització i el consentiment en el moment d’omplir el formulari. Amb aquesta finalitat Judith Antolin estableix les barreres tècniques necessàries per tal que l’usuari llegeixi, s’informi i accepti aquesta POLÍTICA DE PRIVACITAT específica, abans de la prestació del seu consentiment.

FINALITAT

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals que Judith Antolin realitza, té como a finalitat proporcionar als Usuaris la informació sobre els serveis que presta la dissenyadora.

RECOLLIDA DE LES DADES

A través dels formularis de recollida de les Dades s’informarà a l’Usuari del caràcter obligatori o facultatiu de l’aportació de les seves dades, de la finalitat de la recollida de les dades, el nom i número del codi del fitxer on s’incorporan les dades personals i, les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les. L’Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són reals i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment. Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

Les categories de dades que es tracten són Dades d’identificació, podent ser: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, adreça electrònica. NO es tracten categories de dades especialment protegides.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

DRETS DE L’USUARI

En el cas de que l’Usuari consideri oportú exercir els drets que la Llei li atorga que són; el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, pot contactar amb el Responsable del Fitxer, Judith Antolin Pastrana a la següent adreça electrònica , o bé per correu ordinari a C/Pau Benach, 9, local, esquerra, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, amb còpia del DNI o document equivalent de la persona afectada.

CESSIÓ DE DADES

Els destinataris de la informació cedida per l’usuari són l’equip de la dissenyadora i els seus proveeidors i les entitats públiques o privades oficials que per llei sol·liciten la cessió de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

Judith Antolin garanteix la seguretat i confidencialitat de los dades facilitades.
D’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Judith Antolin ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals adequats a la qualitat de les dades facilitades pels usuaris, procurant instal·lar mitjans i mesures tècniques de protecció per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. No obstant, l’Usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Judith Antolin es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques en el sectors del servei que presta.

EL SECRET PROFESSIONAL: LA CONFIDENCIALITAT

Totes les persones que conformen l’equip de Judith Antolin i que intervinguin en la prestació dels serveis que dóna Judith Antolin al client, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la que s’accedeixi per raó de la seva feina. La informació subministrada pel client tindrà sempre la consideració de confidencial, sense que se’n pugui fer cap altre ús que no sigui pels serveis contractats.

NORMATIVA I JURISDICCIÓ

Les condicions d’ús d’aquesta Web es regulen per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és el català.

Les parts intentaran resoldre qualsevol discrepància de forma amistosa, de no ser possible, les parts acorden la submissió als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb expressa renúncia a qualsevol altre jurisdicció que els correspongui.

Menú