Per què registrar la teva marca? ®

2 Novembre 2021 | Fa uns mesos vaig conèixer a l’advocada María Lobato, va prendre la decisió de deixar el despatx de Barcelona on portava més 15 anys com advocada especialitzada en Propietat Industrial per obrir el seu propi despatx al Penedès.

Em va presentar els seus serveis de registre i protecció de marques, que van lligats al branding i moltes vegades no es es tenen prou en compte.

“Analitzant el mercat, em vaig adonar que les grans empreses tenen cultura de Propietat Industrial, en concret de marques, però no les petites i mitjanes empreses, ja sigui per desconeixement en la matèria o ja sigui perquè ho consideren una despesa.”

Registro de marcas

Alhora ella em va encarregar que li dissenyès la seva propia marca gràfica professional i vam començar a treballar-hi. El disseny del logotip és aquest que et mostro.

Durant aquest procès he pogut conèixer a la María i em genera molta confiança per la seva professionalitat, transparència, amabilitat,… motiu pel qual li he demanat que redacti un article explicant sobretot el PER QUÈ registrar una marca?

Tingues en compte que si tens una marca utilitzada durant anys però està sense registrar, pot copiar-te algú altre i registrar-la i aconseguir ell el dret a utilitzar-la.

I aquí tenim l’article, a continuació llegiràs recomanacions reals, explicacions pràctiques i consells importants. El COM fer-ho també l’expliquem tot i que si necessites un bon assessorament professional o una auditoria comptem amb la seva col·laboració.

Bona lectura!

→ És necessari que els petits i mitjans empresaris adquireixin aquest coneixement per a protegir els drets de Propietat Industrial, perquè són actius intangibles de l’empresa i donen valor al negoci.

Amb la Propietat Industrial s’obtenen drets exclusius sobre determinades creacions com són les marques, noms comercials, patents i dissenys, entre d’altres.

En aquest sentit, hem de partir de la base que, qualsevol empresa, per petita que sigui, té un nom per donar-se a conèixer al públic que identifica els productes i/o serveis que ofereix. Aquest nom ha de ser original, distintiu i es convertirà en la MARCA o NOM COMERCIAL de la empresa.

No confondre “nom comercial” amb el concepte de «denominació social» que és el nom que identifica a una persona jurídica en el tràfic mercantil (noms de societats anònimes, societats limitades, unipersonals, cooperatives, etc.).

Abans de preparar la imatge corporativa és important verificar que no hi ha res igual o semblant al mercat, rastrejant dominis, buscadors i, molt important, bases de dades de marques registrades a nivell espanyol, europeu i internacional que cobreixi Espanya. En aquesta fase pot col·laborar un expert en Propietat Industrial per tal de fer aquestes recerques.

Amb aquesta informació, els estudis de branding com Judith Antolin Studio, poden dissenyar la marca identificativa i la gràfica que parla del negoci/empresa. Tenint en compte que una marca ha d’estar formada per paraules, símbols, lletres o una combinació d’aquests.

Per acabar de completar la feina, quin és el següent pas abans de donar-la a conèixer al públic? REGISTRAR-LA. A on? A la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) o a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) i comptant sempre amb la col·laboració d’un professional de la Propietat Industrial.

I és que… quins són els beneficis de registrar una marca?

• Permet utilitzar el símbol ® per indicar que està registrada.
• Una marca registrada dóna un dret exclusiu de comercialització.
• Impedeix que tercers obtinguin el registre per als mateixos productes i/o serveis o similars.
• Diferencia els productes i/o serveis de la competència.
• Identifica i garanteix determinada qualitat als consumidors.
• Com actius intangibles que són, es poden comprar, vendre, llicenciar-se, heretar i donen valor a l’empresa i/o titular.
• Tenir la marca registrada permet resoldre més fàcilment l’apropiació del domini idèntic.

Consells pràctics sobre la tramitació d’una marca:

Qui pot registrar una marca? Qualsevol persona física o jurídica. Actuant directament o mitjançant un expert en Propietat Industrial.

Què és una classe a una marca? Quan es sol·licita una marca es necessari indicar els productes, serveis i/o activitats que estaran protegits sota aquesta marca.

Què passa si ens equivoquem a l’hora de realitzar la classificació d’una marca? La Oficina dóna un termini per a realitzar la subsanació, però sempre es recomanable la col·laboració d’un professional de la Propietat Industrial, per no provocar demores a la tramitació.

Les marques es publiquen? Si. Les marques es publiquen per a que tercers puguin oposar-se, en un termini de dos mesos, si consideren que la nova sol·licitud infringeix els seus drets anteriors.

Durada de protecció d’una marca? Una marca es concedeix per un període de deu anys des de la data de sol·licitud i pot renovar-se de forma indefinida.

Abast de protecció d’una marca? Amb el registre s’obté una protecció a nivell nacional. També es possible obtenir una protecció internacional, mitjançant la sol·licitud de Marca a la Unió Europea o Marca Internacional.

Es pot modificar una marca ja registrada? No. Si es vol modificar, perque ha canviat el logo o perquè es vol ampliar o reduir la llista de productes i/o serveis, és necessari realitzar una nova sol·licitud. En aquest cas, és recomanable l’assessorament d’un professional de la Propietat Industrial que valori la possibilitat de mantenir o no el registre antic.

Obligacions del titular d’una marca? S’ha de mantenir en vigor fent ús de la marca, tal i com està registrada (o amb petites variacions) i sol·licitant la renovació cada deu anys.

Recomanacions molts interessants a tenir en compte:

Quines recomanacions fem els advocats especialitzats en Propietat Industrial?

• Registrar una marca abans de donar-se a conèixer (per evitar ser registrada per un tercer abans). El dret sobre aquella marca s’obté amb la data de sol·licitud.

• Registrar una marca encara que s’estigui fent ús des de fa temps. Encara que sigui molt antiga si no es fa el registre és susceptible de ser copiada per un tercer que si la registri i adquireixi els drets sobre la marca.

• Encara que una empresa sigui local, es té presència a les xarxes socials, pàgina web o venta on-line, on la marca pot ser apropiada per un tercer, si no es registra, i aprofitarse dels nostres esforços de posicionament.

• En cas d’apropiació, ens poden generar mala reputació al haver-nos copiat la marca.

• Contractar un servei de vigilància de la marca per tal de tenir coneixement de les marques posteriors que es publiquin i decidir presentar o no oposició. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) no realitza recerques de marques anteriors iguals o idèntiques d’ofici.

Tota la vostra dedicació i la feina creativa realitzada durant el procès de disseny o, fins i tot, al llarg dels anys que porteu utilitzant i donant a conèixer la marca de la vostra empresa, pot veure’s afectada si la marca no es protegeix, atès que el seu registre ens permetrà evitar apropiacions indegudes, imitacions i plagis.

Els costos no són elevats i val la pena si més no informar-se i valorar-ho. Pots consultar a la Judith Antolín i mirarem de resoldre els teus dubtes o assessorar-te en allò que necessitis per al teu cas concret.

María Lobato
Advocada especialitzada en Propietat Industrial
Legal Brand Services

Menú