Grup Cares

Redisseny de logotips i imatge corporativa global. Disseny de nou sistema gràfic, família de quatre logotips, papereria, vinils, senyalització, etc. per aquest grup de Barcelona.

Grup Cares està format per varis departaments amb diferents logotips, això havia complicat la gestió de la seva imatge que havia evolucionat sense ordre fins aleshores i, en conseqüència, l’antiga identitat corporativa de la Fundació Cares era dispar.

El projecte de redisseny ha requerit estudi, anàlisis, unificació i replantejament de tota la imatge corporativa d’aquest grup per aconseguir la coherència entre 3 logotips que han de conviure i complementar-se mútuament.

Cares ofereix serveis logístics a empreses i proporciona treball i formació a persones amb discapacitat i problemes d’inserció. Per la seva ubicació al port de Barcelona, el nou concepte gràfic s’inspira en el mar, el port, el transport logístic i el codi internacional de comunicació als ports. Logotips geomètrics i constructius que transmeten solidesa i serietat.

Menú