AM Girona Advisors

Disseny de logotip i imatge corporativa. Disseny de nova marca, papereria i aplicació a façana i espais interiors del despatx.

L’empresa AM Girona Advisors requeria un nou logotip adaptat al canvi nom de la societat. Aquest despatx de Sant Sadurní d’Anoia comptava amb uns 20 anys de trajectòria i em va encarregar crear una imatge senzilla, moderna i elegant i un símbol que acompanyés al nom.

L’empresa ofereix serveis d’assessorament laboral, fiscal, comptable i jurídica pel que requeria una imatge gràfica que transmetés professionalitat, exclusivitat, claredat, seriositat però alhora proximitat i confiança.

La inspiració per al disseny del símbol gràfic “AM” i els colors de la marca va ser la col·lecció d’obres pictòriques que decoraven el despatx. El resultat: colors suaus i tipografia molt clara que transmeten tots aquests valors de l’empresa que calia comunicar. Peces dissenyades: targetes, carpetes, sobres per a documents, rètols de façana i lletres corporatives per a decorar el despatx.

imatge corporativa, logotip, disseny gràfic, gestoria de Sant Sadurní d'Anoia

imatge corporativa, papereria, carpetes, disseny gràfic, gestoria de Sant Sadurní d'Anoia


imatge corporativa, lletres, disseny gràfic, gestoria de Sant Sadurní d'Anoia
imatge corporativa, papereria, targeta, disseny gràfic, gestoria de Sant Sadurní d'Anoia
imatge corporativa, papereria, carpetes, disseny gràfic, gestoria de Sant Sadurní d'Anoiaimatge corporativa, papereria, paper, disseny gràfic, gestoria de Sant Sadurní d'Anoia

Menú