Ron Caney

Concepte gràfic, disseny de díptic i realització de fotografia. Disseny de diptics i altres elements publicitat de Ron Caney, ron de Santiago de Cuba distribuït a Espanya per Miguel Torres.
Disseny gràfic i treball amb fotografies d’objectes, arquitectura i espais naturals de Cuba per a transmetre l’esperit i la tradició del producte. Adaptació de la mateixa imatge gràfica per a altres elements publicitaris a Espanya.

Menú